You are here

Brede School Sluizeken - Tolhuis - Ham

Deze Brede School werkt samen met:

de stuurgroep bestaat uit:

Vier wijkscholen (De Mozaïek, De Triangel, De Buurt, Sint-Salvator), Kinderdagverblijven ('t Sleepken en Nieuwland), Initiatief Buitenschoolse Opvang (IBO), Baloe, kinderbib en Spelotheek (vzw Jong), Stedelijke Buurtwerking, Sportnetwerk Buurtdiensten Gent Noord vzw, Inloopteam De Sloep, Wijkgezondheidscentrum De Sleep, Computermee(r), Gebiedsgerichte werking, Dienstencentrum De Thuishaven, De Centrale, Jeugtheater Larf! en vzw Uilenspel.

Wij werken vooral aan:

 • Gezamenlijke sportdag voor de 4 scholen (organisatie: Sint-Salvator): de werkgroep sport organiseert dit jaar twee sportdagen, één voor de jongste en één voor de oudste kinderen. Daarnaast is er een uitleendienst van fietsen en steps opgericht waarbij de partners van de Brede School die om beurt kunnen gebruiken. Voor de hogere graad is er ook een start to run met als hoogtepunt de 5 km loop in de wijk.
 • Gemeenschappelijke Carnavalstoet (organisatie: De Mozaïek) die trekt langs de verschillende scholen en komt aan in de Centrale waar er een slothappening is.
 • Twee gemeenschappelijke kleutervoorstellingen dit jaar: één voor oudste peuters KDV en kleinste kleuters en één voor oudste kleuters.
 • Kunstinitiatie ‘de wijk ontpopt’ met kunstateliers in samenwerking met DKO. Ateliers zowel op school als op woensdagnamiddag en zaterdag.
 • De Murga fanfare: “fanfare van komen en gaan” met verschillende ateliers: percussie, dans en beeld.
 • Kinderbibliotheek en spelotheek Baloe: vertelnamiddagen en ontlenen verteltassen
 • Vita Mike stimuleert de gezonde levensstijl. Verschillende projecten worden in de hele wijk samen aangepakt: maand van de tand, gezonde brooddoos, omgaan met verkoudheden,…
 • Tijdens de ‘Week van ’t slakske’ werken de kinderen samen rond verkeersveiligheid. De partners slaan de handen in elkaar om de snelheid, het correct parkeren en het gebruik van de fiets te promoten.
 • De kleuterklassen, kinderdagverblijven en de tuin van Kina zorgen ervoor dat de kindjes hun fopspenen kunnen afgeven aan de sint. De pieten bevestigen dit dan in een kleurrijke boom in de tuin van Kina.
 • Uilenspel wil de ontwikkelingskansen van kinderen uit kansarme gezinnen verbreden via buurtsolidariteit en huistaakbegeleiding. De vrijwilligers van Uilenspel begeleiden 1 uur per week een kindje aan huis.
 • Bezoekenronde voor ouders (organisatie: De Buurt). Ouders van kinderen geboren in 20011 worden uitgenodigd om een bezoek te brengen aan de 4 scholen en de IBO op dinsdag 15 januari.
 • Voorlezen aan huis met de studenten van de Artevelde Hogeschool: 110 studenten komen 5 keer voorlezen bij kinderen thuis.
  ICT-project: Computermee-r: Ontstaan uit dossier “Jij en je kind ICT-geletterd. Project dat over 2 jaar loopt en dat gesubsidieerd wordt door Telenet Foundation. Bedoeling: Dichten van de digitale kloof. Activiteiten: vorming over “Veilig internetten” en beginnerscursussen ICT voor ouders.
 • De gedekte tafel: picknick langs de Huidevetterskaai voor alle bewoners van de wijk. Optreden van de fanfare van Komen en Gaan en tentoonstellen van de werkjes gemaakt in de DKO ateliers en het fotoproject

Ondersteuning door de stad (PBD)
Contactpersoon: Joke Blomme

 

Zoeken